Taxatie huis, waarom en hoe werkt het?

Een woningtaxatie is een schatting van de verkoopwaarde van uw huis. Deze wordt uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige, meestal een makelaar. In dit artikel leggen we uit wanneer een taxatie nodig is en waar rekening mee gehouden wordt.

Wanneer een taxatie?

Een woningtaxatie kan voor verschillende doeleinden zijn, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een hypotheek of om de WOZ waarde te bepalen.

Hypotheek aanvragen

Een taxatie van uw woning is nodig wanneer u een hypotheek wilt afsluiten. De hypotheekverstrekker wil weten wat een huis waard is en stelt een taxatie in veel gevallen verplicht. De waarde van de woning bepaalt namelijk voor een groot deel de hoogte van uw hypotheek. De hypotheekrente hangt soms ook af van hoeveel procent van de waarde van je woning je leent.

Taxatie nieuwbouwwoning

Heeft u een nieuwbouwwoning gekocht die net opgeleverd is? Een taxatie is in dit geval niet verplicht. De geldverstrekker neemt in de meeste gevallen genoegen met een modelmatige taxatie. Er is dan geen taxatierapport nodig. Een modelmatige taxatie is alleen toegestaan wanneer er geen NHG garantie wordt aangevraagd en als uw hypotheek maximaal 90% van de waarde van het huis bedraagt.

WOZ bezwaar

Jaarlijks ontvangt u de WOZ-beschikking van de gemeente met daarop de WOZ-waarde van uw woning. Het kan zijn dat u de WOZ-waarde te hoog vindt, in dit geval kunt u bezwaar indienen. U laat dan een WOZ contra taxatie uitvoeren en op basis van deze uitkomsten weet u wat de WOZ-waarde van uw woning is.

Woning taxeren om verkoopprijs te bepalen

U kunt uw huis natuurlijk ook laten taxeren om de verkoopwaarde, de waarde voor uw opstalverzekering of om de herbouwwaarde te bepalen.

Hoe werkt een taxatie? 

Om een goede taxatie van de woning te bepalen worden de volgende punten meegenomen:

  • De inhoud en oppervlakte van het huis
  • De functionele indeling
  • De kwaliteit van de gebruikte materialen
  • In hoeverre het huis energiezuinig en geïsoleerd is
  • De ligging en de omgeving
  • De marktsituatie
  • De staat van het onderhoud

Deze factoren, in combinatie met nog een aantal andere factoren bepalen de waarde van de woning volgens het taxatierapport. Doordat het bepalen van de marktwaarde maatwerk is, kan deze afwijken van de woz-waarde.

Waar moet je op letten als je een taxateur inschakelt?

Elke geldverstrekker kan eigen eisen stellen aan de taxatie. Vraag aan uw hypotheekverstrekker waar de taxatie aan moet voldoen voordat u een taxateur inschakelt. Dan weet u zeker dat de hypotheekverstrekker uw taxatierapport accepteert.

Hierbij enkele voorbeelden die de hypotheekverstrekker kan eisen:

  • Alleen een gevalideerd taxatierapport wordt geaccepteerd. Dit houdt in dat een extern validatie-instituut, meestal het NWWI, controleert of de taxateur en het taxatierapport aan alle strenge kwaliteitseisen voldoen.
  • Het taxatierapport mag in de meeste gevallen niet ouder zijn dan zes maanden.
  • De afstand tussen de vestigingsplaats van de taxateur en het te taxeren huis mag niet te groot zijn. Bij enkele hypotheekverstrekkers mag deze afstand maximaal 10 kilometer zijn. In de meeste gevallen mag de maximale afstand 20 kilometer zijn.

Verder is het belangrijk dat de taxateur voldoende kennis heeft over de lokale huizenmarkt om een verantwoorde taxatie te kunnen uitbrengen.

 

Deel deze pagina op: