Taxatie van uw huis

Wat is mijn woning waard? Het is een vraag welke velen zich af zullen vragen. U kunt uw huis laten taxeren om het antwoord op deze vraag te krijgen.

Wat is een woningtaxatie?

Een woningtaxatie is een schatting van de verkoopwaarde van uw huis. Deze wordt uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige, meestal een makelaar. 

Wanneer een taxatie?

Een woningtaxatie kan voor verschillende doeleinden zijn, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een hypotheek of om de WOZ waarde te bepalen. Meestal vindt de taxatie plaats wanneer u een nieuw huis koopt of een hypotheek afsluit. De hypotheekverstrekker wil weten wat het huis waard is en stelt een taxatie in veel gevallen verplicht. In sommige gevallen neemt de geldverstrekker genoegen met een modelmatige taxatie. Er is dan geen taxatierapport benodigd. Een modelmatige taxatie is alleen toegestaan wanneer er geen NHG garantie wordt aangevraagd en als uw hypotheek maximaal 90% bedraagt van de waarde van het huis. 

Hypotheek aanvragen
Een taxatie van uw woning is nodig wanneer u een hypotheek wilt afsluiten. Lees meer

Taxatie nieuwbouwwoning
Een taxatie is niet verplicht in het geval van een nieuwbouwwoning welke je direct na oplevering koopt. Lees meer

WOZ bezwaar
Het kan zijn dat u de WOZ-waarde te hoog vindt, in dit geval kunt u bezwaar indienen. Lees meer

Woning taxeren om verkoopprijs of herbouwwaarde te bepalen
U kunt uw huis laten taxeren om de verkoopwaarde, de waarde voor uw opstalverzekering / herbouwwaarde te bepalen. Lees meer

Hoe werkt een taxatie? 

Om een goede taxatie van de woning te bepalen worden de volgende punten meegenomen:

  • De inhoud en oppervlakte van het huis
  • De functionele indeling
  • De kwaliteit van de gebruikte materialen
  • In hoeverre het huis energiezuinig en geïsoleerd is
  • De ligging en de omgeving
  • De marktsituatie
  • De staat van het onderhoud

Deze factoren, in combinatie met nog een aantal andere factoren bepalen de waarde van de woning volgens het taxatierapport. Doordat het bepalen van de marktwaarde maatwerk is, zal deze afwijken van de woz-waarde van het huis. Wanneer wij uw woning getaxeerd hebben ontvangt u een gevalideerd taxatierapport. 

Wat staat er in een taxatierapport

In het taxatierapport staat een beschrijving van bovenstaande punten. Zo wordt de onderhoudstoestand van het huis beschreven. Het huis en de omgeving in zijn algemeen worden beschreven. Ook de verontreiniging, privaatrechtelijke aspecten en de publiekrechtelijke aspecten komen aan bod. In het rapport staat ook een onderbouwing van het waardeoordeel.

Laat uw woning in Limburg taxeren 

Lassoo Makelaars & Taxateurs is de nummer één makelaar in de regio Limburg. Met 6 vestigingen in deze regio hebben wij veel kennis en ervaring opgedaan in Limburg en zijn wij de ideale taxateur voor uw woning. Kom eens langs bij een van onze vestigingen of neem contact met ons op.

Deel deze pagina op: