Klanttevredenheid 9,2 op Funda

Wat is planschade?

Planschade heeft alles te maken met het bestemmingsplan. In een bestemmingsplan worden de gebruiks- en de bouwmogelijkheden vastgelegd voor een gebied. Er zijn bijvoorbeeld gebieden aangewezen voor de horeca, agrarische doeleinden of gebieden met een woonbestemming. Het bestemmingsplan voor de omgeving waar u woont is op te vragen bij de gemeente of kunt u online bekijken.

Wat is planschade?

Nu is het mogelijk dat het bestemmingsplan rondom uw woning veranderd in de toekomst. Stel uw huis ligt aan de rand van een dorp langs een wandel/fietspad. De gemeente besluit echter dat dit pad moet worden verbreed, zodat het een hoofdverbinding kan worden tussen twee dorpen. Juist vanwege de rustige ligging had uw woning een bepaalde waarde. Als de weg wordt verbreed en er de hele dag auto’s langs uw huis rijden daalt de waarde van uw woning mogelijk.

In een aantal gevallen heeft u dan recht op een vergoeding van de gemeente. Dit wordt ook wel planschade genoemd.

Wanneer komt u in aanmerking voor planschade?

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding moet er worden voldaan aan een aantal zaken. Als u op het moment dat u de woning kocht, wist of kon weten dat er een wijziging in het bestemmingsplan kon komen die ongunstig uit zou pakken, dan komt u niet in aanmerking voor planschade. Daarnaast moet u een verzoek voor planschade uiterlijk vijf jaar nadat het bestemmingsplan is gewijzigd indienen.

Verzoek tot planschade indienen

Wanneer u denkt recht te hebben op planschade doordat het bestemmingsplan rondom uw woning is veranderd kunt u een schriftelijk verzoek indienen. Dit doet u bij het college van Burgemeester en Wethouders in uw gemeente. Houd er rekening mee dat een verzoek tot planschade geld kost. Gemeenten vragen gemiddeld 300 euro voor een behandeling van een dergelijk verzoek. Indien uw verzoek wordt ingewilligd krijgt u dit bedrag weer terug.

Deel deze pagina op: