WOZ taxatie

De Wet WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken. Deze wet regelt de waardebepaling van woningen en andere onroerende zaken in Nederland. Jaarlijks ontvangt u de WOZ-beschikking van de gemeente met daarop de WOZ-waarde van uw woning. De WOZ-waarde is de geschatte marktwaarde op 1 januari van het vorige jaar. Om de marktwaarde van uw woning te bepalen, kijkt de gemeente naar kenmerken van de woning, zoals inhoud, oppervlakte en ligging, en de verkoopcijfers. 

De WOZ-waarden zijn openbaar, u kunt hierdoor makkelijk uw WOZ-waarde vergelijken met de waarde van andere woningen. Bent u het niet eens met de bepaalde WOZ-waarde? Maak dan binnen zes weken bezwaar. 

Taxatie bij WOZ bezwaar

Het kan zijn dat u de WOZ-waarde te hoog vindt, in dit geval kunt u bezwaar indienen. Het bezwaarschrift kunt u het beste ondersteunen met een taxatierapport. Deze WOZ contra taxatie vergroot uw kans om gelijk te krijgen bij de gemeente aanzienlijk. Door een taxatie uit te laten voeren heeft u betrouwbaar bewijs dat de door de gemeente bepaalde WOZ-waarde niet klopt.

WOZ contra taxatie

Een WOZ contra taxatie heeft overeenkomsten met het taxatieverslag dat is aangeleverd door de gemeente maar het is in kwaliteit veel beter. Het WOZ contra taxatierapport is veel uitgebreider. Zo geeft het taxatierapport van de gemeente geen inzicht in de gehanteerde prijzen voor de grond van uw woning en in de prijs per m2/m3 van de woning zelf. 

Deel deze pagina op: