Wanneer taxatie voor een hypotheek?

Als u een hypotheek af wilt sluiten is een taxatie van uw woning nodig. De hypotheekverstrekker wil weten wat een huis waard is en stelt een taxatie in veel gevallen verplicht. Een taxatierapport geeft een overzicht van de waarde van het huis en heb je in bijna alle gevallen nodig voor jouw hypotheekaanvraag. De waarde van de woning bepaalt namelijk voor een groot deel de hoogte van uw hypotheek. De hypotheekrente hangt soms ook af van hoeveel procent van de waarde van je woning je leent.

Waar moet u op letten als u een taxateur inschakelt?

Elke geldverstrekker kan eigen eisen stellen aan de taxatie. Vraag aan uw hypotheekverstrekker waar de taxatie aan moet voldoen voordat u een taxateur inschakelt. Dan weet u zeker dat de hypotheekverstrekker uw taxatierapport accepteert.

Hierbij enkele voorbeelden die de hypotheekverstrekker kan eisen:

  • Alleen een gevalideerd taxatierapport wordt geaccepteerd. Dit houdt in dat een extern validatie-instituut, meestal het NWWI, controleert of de taxateur en het taxatierapport aan alle strenge kwaliteitseisen voldoen.
  • Het taxatierapport mag in de meeste gevallen niet ouder zijn dan zes maanden.
  • De afstand tussen de vestigingsplaats van de taxateur en het te taxeren huis mag niet te groot zijn. Bij enkele hypotheekverstrekkers mag deze afstand maximaal 10 kilometer zijn. In de meeste gevallen mag de maximale afstand 20 kilometer zijn.

Verder is het belangrijk dat de taxateur voldoende kennis heeft over de lokale huizenmarkt om een verantwoorde taxatie te kunnen uitbrengen.

Deel deze pagina op: