Particulier advies over vastgoed

In het buitengebied kunt u behalve met pachtzaken ook geconfronteerd worden met allerlei andere vragen betreffende uw grond en gebouwen. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van leidingen, het plaatsen van windmolens, schades aan gewassen, wijzigingen van bestemmingsplannen of het herbestemmen van agrarische bedrijfsgebouwen.

In veel van deze gevallen kan behoefte ontstaan aan bijstand door een deskundige, die u op basis van kennis en ervaring kan met adviseren over pachtzaken, onteigeningszaken, nadeelcompensatie etc. Wij hebben ruime ervaring met advisering in dit soort kwesties.

Lassoo Makelaars & Taxateurs helpt u graag

Neem vrijblijvend contact met een van onze makelaars. Lassoo Makelaars & Taxateurs heeft alle kennis in huis om u te kunnen helpen.

Deel deze pagina op: