Grondzaken

Lassoo Makelaars & Taxateurs heeft ruime ervaring in minnelijke grondverwerving. In de praktijk houdt dat in dat Lassoo vaak een adviserende rol heeft in het voortraject van de grondverwervingsopdracht. Na dit traject voert Lassoo dit advies uit door de deelnemende partijen nader bij elkaar te brengen om afspraken in een (koop)overeenkomst vast te leggen. Bij grondverwerving krijgt Lassoo met veel verschillende betrokken partijen te maken. Om dan de beste oplossing te realiseren, is veel ervaring en kennis nodig. Deze is ruimschoots aanwezig bij Lassoo Makelaars & Taxateurs.

Lassoo Makelaars & Taxateurs helpt u graag

Grondverwerving kan plaatsvinden op basis van de waarde economisch verkeer, maar ook op basis van de uitgangspunten van de Onteigeningswet waarbij een volledige schadeloosstelling wordt aangeboden. Als er in dit laatste geval geen overeenstemming wordt bereikt, kan een onteigeningsprocedure zorgdragen voor de verwerving van het benodigde. Indien Lassoo vroegtijdig bij het proces wordt betrokken, zorgen de adviezen voor een correct verloop van de grondverwerving.

Deel deze pagina op: