Huis verkopen welke documenten heeft u nodig

Voor de verkoop van uw huis is het verplicht om bepaalde documenten te hebben. Hier vind u een overzicht van de documenten die benodigd zijn:

 • Kopie legitimatiebewijs van alle eigenaren van de woning
 • Akte van levering / eigendomsbewijs
 • WOZ Beschikking
 • Gemeentelijke aanslagen
  • Watersysteemheffing
  • Zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing
 • Energielabel
 • Ingevulde lijst van roerende zaken 
 • Ingevulde vragenlijst verkoop woning
 • Akte van verdeling (in geval van scheiding)
 • Akte van erfrecht (in geval van overlijden)

 

Akte van levering

De akte van levering wordt ook wel het eigendomsbewijs, de juridische levering of transportakte genoemd. Een eigendomsbewijs is het door het Kadaster gewaarmerkte bewijsstuk dat u de eigenaar bent van de woning. In het eigendomsbewijs kunnen allerlei belangrijke zaken omschreven zijn zoals kwalitatieve rechten en plichten, kettingbedingen, erfdienstbaarheden, grondverontreiniging etc. Het eigendomsbewijs is verbonden aan de woning en is dus niet persoonlijk. De volgende eigenaar van de woning ontvangt de akte van levering van de notaris. 

WOZ Beschikking

De gemeente bepaald jaarlijks de waarde van de woning volgens de Wet onroerende zaken. De WOZ-waarde wordt jaarlijks op 1 januari bepaald en wordt gebruikt om te bepalen hoeveel OZB-belasting en waterschapslasten u moet betalen.  

Gemeentelijke aanslagen

Onder gemeentelijke aanslagen vallen de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing of de verontreinigingsheffing. De watersysteemheffing betaald u als bijdrage aan goed beheer van de waterkringloop. De zuiveringsheffing betaald u wanneer het huis is aangesloten op het riool. De verontreinigingsheffing betaald u wanneer het huis niet is aangesloten op het riool.

Energielabel

Het energielabel of energieprestatiecertificaat geeft informatie over het energieverbruik van de woning. Bij de verkoop van uw woning heeft u een definitief energielabel nodig.

Ingevulde lijst van roerende zaken 

Als u ervoor kiest om roerende zaken achter te laten, of ter overname te stellen in uw huis heeft u een lijst van roerende zaken nodig. Op deze lijst staan alle roerende zaken die achterblijven in de woning, hierdoor kunnen er geen misverstanden ontstaan over welke spullen wel en niet achterblijven.

Ingevulde vragenlijst verkoop woning

Als verkoper heeft u een mededelingsplicht. In deze vragenlijst komen alle belangrijke zaken rondom uw woning aan bod en is gemaakt omdat u als verkoper verplicht bent om uitvoerig informatie te verstrekken over uw woning, ook als die informatie minder gunstig lijkt voor de verkoop

Akte van verdeling (in geval van scheiding)

Wanneer u gaat scheiden heeft u een akte van verdeling nodig. In de akte staan notariële afspraken over wie het huis overneemt en wie de hypotheek op zich neemt. De verdeling van roerende goederen worden ook in deze lijst opgenomen.

Akte van erfrecht (in geval van overlijden)

Als de eigenaar van de woning is overleden is een akte van erfrecht nodig. In deze akte verklaart de notaris dat er gecontroleerd is wie is overleden, of de overledene een testament had en zo ja, wie de erfgenamen zijn.

Deel deze pagina op: