Wat zijn roerende zaken?

Wanneer u een huis bezichtigt staat vaak de inboedel van de huidige bewoners in de woning. Het kan zijn dat juist de inrichting, de meubels, de vloer of de planten in de tuin de doorslaggevende factor zijn. Wanneer u het huis koopt kan het zijn dat (een deel van) deze zaken niet inbegrepen zijn in de koop. 

Bij de verkoop van een huis wordt namelijk onderscheid gemaakt tussen onroerende en roerende zaken. Onroerende zaken horen standaard bij de koop van een woning, roerende zaken niet. 

Onroerende zaken

Onroerende zaken zijn het eigendom van het perceel waarop de woning staat, de woning zelf en verdere aanhorigheden. Onder onroerende zaken vallen de spullen die niet weggehaald kunnen worden zonder de woning of het perceel te beschadigen. Of onderdelen roerende of onroerende zaken zijn, hangt vaak af van de concrete situatie. Als de verkoper bepaalde onroerende zaken niet wil leveren kan dit alleen als er goede afspraken gemaakt worden en het vastgelegd wordt (bij voorkeur in de koopakte). 

Roerende zaken

Roerende zaken behoren tot de inboedel en zijn dus geen eigendom van de woning, het perceel of andere aanhorigheden. Hiervoor geldt dat alle roerende zaken geen onderdeel uitmaken van de verkoop, tenzij anders is afgesproken. Het zijn dus alle spullen waarvoor u de woning niet hoeft te slopen of te beschadigen.

Heeft u vragen? Stel ze hier:

Wanneer roerende of onroerende zaken?

Het kan in sommige gevallen onduidelijk zijn of iets roerend of onroerend goed is. Neem bijvoorbeeld de vloer. De vloer valt onder roerende zaken als deze makkelijk verwijderd kan worden zonder daarbij de woning te beschadigen. Een vloer van zwevend parket valt dus onder roerend goed. Is het parket gespijkerd of verlijmd dan valt het onder onroerend goed. Hetzelfde geldt voor een kast, een losse kast die makkelijk te verplaatsen is valt onder roerende zaken. Een inbouwkast valt onder onroerend goed want deze kan niet meegenomen worden zonder schade aan de woning te maken. Kasten die op maat gemaakt zijn vallen normaliter ook onder onroerend goed.

Zoals u in bovenstaande voorbeelden ziet kan het onduidelijk zijn of iets roerend of onroerend goed is. Om onduidelijkheid te voorkomen is het daarom altijd aan te raden een lijst met zaken op te vragen die bij de koop van het huis zijn inbegrepen. Op deze lijst kan de verkopende partij aangeven welke zaken in de woning achterblijven, welke ter overname aangeboden worden en welke de verkoper meeneemt. Als u niets afspreekt heeft u alleen recht op de onroerende zaken.

Belasting over onroerende zaken

Bij de overdracht betaald u als koper, 2% overdrachtsbelasting over de onroerende zaken. Over de roerende zaken hoeft u geen belasting te betalen. Als u roerende zaken opneemt in de koopovereenkomst is het belangrijk dat u dit goed aangeeft. Wanneer u dit niet goed aangeeft in de koopovereenkomst kan het zijn dat u overdrachtsbelasting moet betalen over de roerende zaken. Houdt er ook rekening mee dat de bank geen hypotheek verstrekt over roerende zaken, ook niet als deze inbegrepen zitten in de koopsom. 

Deel deze pagina op: