Bod uitbrengen op een huis

Na een zoektocht heeft u uw droomhuis gevonden, de volgende stap is het uitbrengen van een bod. Waar moet u rekening mee houden en wat zijn uw rechten en plichten bij het bieden op een huis? Lees hier alles wat u moet weten voordat u op een huis gaat bieden.

Het uitbrengen van een bod

Een bod uitbrengen kan op twee manieren, een eindbod uitbrengen of onderhandelen. U kunt meteen een eindbod plaatsen of u kunt ook eerst een openingsbod plaatsen, onderhandelen over de prijs en dan een eindbod plaatsen. Met het uitbrengen van een eindbod is het aan de verkoper. In dit geval hoeft de verkopende makelaar alleen te reageren als de verkoper akkoord is. Gaat de verkoper akkoord dan kan het voorlopig koopcontract opgesteld worden. Wijst de verkoper uw bod af, dan is het einde verhaal. Voordat u een eindbod plaatst kunt u onderhandelen met de verkopende partij. In dit geval brengt u een openingsbod uit, het is nu aan de verkopende partij of zij met u willen onderhandelen over het definitieve bod. 

Het plaatsen van een bod doet u schriftelijk, per post of per e-mail. Wat ook nog vaak voorkomt is een mondeling bod. Let wel, dit is niet vanzelfsprekend, dus vraag dit even na bij de verkopende partij. Indien men een schriftelijk bod wenst laat u in een brief  weten wat de hoogte van uw bod is en waar het bod op is gebaseerd. Naast de hoogte van uw bod vermeldt u ook de ontbindende voorwaarden. 

Heeft u vragen? Stel ze hier:

Voorlopig koopcontract tekenen

Als de verkopende partij akkoord is met uw bod en voorwaarden kan het koopcontract opgesteld worden. De koop wordt pas gesloten nadat u, als koper, het koopcontract heeft getekend. U heeft 3 dagen, waarvan 2 werkdagen, bedenktijd na het ondertekenen van het contract. Tijdens de bedenktijd kunt u alsnog zonder consequenties de koop ongedaan maken. De verkoper heeft deze bedenktijd niet, deze kan na het tekenen van het koopcontract de koop niet meer annuleren.

De bedenktijd is voorbij maar u wilt toch afzien van de koop, wat nu? Vaak staat in het contract dat u 10% van de afgesproken koopprijs moet betalen. De enige manier om kosteloos van de koop af te zien is via de ontbindende voorwaarden.

Ontbindende voorwaarden

Wanneer u een bod op de woning doet gelden er ontbindende voorwaarden. In deze voorwaarden geeft u aan dat de koop onder bepaalde omstandigheden niet doorgaat. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer u de hypotheek niet rond krijgt of u eerst uw eigen woning wilt verkopen. De verkoper moet wel akkoord gaan met deze voorwaarden. De meest voorkomende voorwaarden lichten we hieronder toe.

Voorbehoud van financiering

Onder voorbehoud van financiering houdt in dat u als de koper tot een bepaalde datum de tijd krijgt om de financiering rond te krijgen. De maximale hypotheek mag maximaal 100% van de marktwaarde van de woning bedragen. Is de marktwaarde of de taxatiewaarde van de woning minder dan €310.000 dan komt u in aanmerking voor nationale hypotheek garantie. De NHG kan veel voordelen met zich meebrengen, lees hier alles over nationale hypotheek garantie. Wanneer het niet lukt om de financiering rond te krijgen kunt u het koopcontract laten ontbinden.

Bouwkundige keuring

De koop kan na een bouwkundige keuring alsnog ontbonden worden. In de ontbindende voorwaarden kan een maximaal bedrag opgenomen worden voor voorzieningen zoals achterstallig onderhoud of verborgen gebreken die via de bouwkundige keuring naar boven zijn gekomen. 

Verkoop eigen woning

Wanneer u een eigen huis heeft wilt u deze hoogstwaarschijnlijk eerst verkopen voordat u een nieuw huis koopt. U kunt in dit geval een no-risk clausule opnemen. Wanneer u uw woning niet binnen de afgesproken termijn verkocht krijgt kunt u alsnog afzien van de koop. De termijn bedraagt in de meeste gevallen 6 maanden. Er zit wel een risico aan deze clausule. Tijdens de afgesproken periode blijft de woning in actieve verkoop staan en mag de verkoper doorgaan met bezichtigingen en onderhandelingen met andere potentiële kopers.  

Overige ontbindende voorwaarden

Naast bovengenoemde kunt u ook nog een aantal andere voorwaarden opnemen. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de opleverdatum of een termijn waarbinnen de oplevering plaats moet vinden. Verder kunt u opnemen dat de woning schoon moet zijn bij oplevering en vrij van huur en andere gebruiksrechten en aanspraken wegens huurbescherming.

Deel deze pagina op: