Aftrekbare kosten bij aankoop van een woning

Het kopen van een huis is een grote investering. Een bijkomend voordeel is dat een deel van de kosten aftrekbaar zijn. U kunt deze kosten van uw belastbaar inkomen afhalen (in box 1) waardoor u minder belasting hoeft te betalen.

Wanneer u een huis gekocht heeft krijgt u, naast de verkoopprijs, te maken met verschillende bijkomende kosten. Hierbij kunt u denken aan kosten koper, notariskosten en de kosten voor het afsluiten van een hypotheek. Kosten zoals de hypotheekrente kunt u in de meeste gevallen maximaal 30 jaar aftrekken. De kosten die samenhangen met de financiering voor aankoop, onderhoud en/of verbetering van uw huis zijn in veel gevallen eenmalig aftrekbaar. Deze bijkomende kosten zijn eenmalig aftrekbaar in het jaar waarin u de kosten gemaakt heeft.

 

Woning alerts ontvangen? Vul het formulier in.

Eenmalig aftrekbare kosten 

Hieronder vindt u een overzicht van de kosten die u eenmalig mag aftrekken van uw belastbaar inkomen:

 • De kosten voor het afsluiten en de bemiddeling van een hypotheek;
 • De boete of kosten die u eventueel moet betalen voor het vervroegd aflossen bij het oversluiten van uw hypotheek;
 • De kosten die u gemaakt heeft voor het afsluiten van de hypotheek, hierbij moet u denken aan telefoon, papier, portokosten, reiskosten enzovoort. Hierbij is het wel van belang dat u dit nauwkeurig bijgehouden heeft;
 • De kosten voor het het opstellen en ondertekenen van de hypotheekakte. Hieronder vallen de notariskosten en de kosten van inschrijving bij het Kadaster;
 • De kosten voor de taxatie die nodig is om een hypothecaire lening te krijgen;
 • De kosten van de aanvraag van een Nationale Hypotheek Garantie (NHG);
 • De kosten van de bouwrente over de periode na het sluiten van de voorlopige koopovereenkomst. Dit geldt alleen bij nieuwbouwwoningen;
 • De kosten voor erfpachtcanon, dit geldt alleen indien u op een stuk grond woont dat niet van u is;
 • De kosten die u betaalt voor een overbruggingsfinanciering, dit is een tijdelijke lening die u afsluit wanneer u een nieuwe woning koopt, terwijl uw huidige woning nog niet verkocht heeft;
 • De kosten die een hypotheekverstrekker in rekening brengt bij verlening van de hypotheekofferte, dit wordt ook wel bereidstellingsprovisie genoemd;
 • De kosten voor de bouw- en grondrente die u heeft betaald na ondertekening van de voorlopige koopovereenkomst;
 • Rente en financieringskosten voor een verbouwingsdepot gedurende 2 jaar. Dit moet u wel verrekenen met de ontvangen rente (bij nieuwbouw of verbouwingshypotheek).

Let op: als de hypotheekrente niet aftrekbaar is, zijn de kosten van de hypotheek ook niet aftrekbaar. Is de hypotheekrente maar deels aftrekbaar (bijvoorbeeld door de bijleenregeling), dan zijn de kosten ook alleen voor dat deel aftrekbaar. Bekijk ook het overzicht van de Belastingdienst met eenmalige kosten van je eigen woning die fiscaal aftrekbaar zijn.

Deel deze pagina op: