Wat is WOZ-waarde?

De afkorting WOZ staat voor ‘Wet waardering onroerende zaken’. Aan de hand van de Wet waardering onroerende zaken wordt voor woningen de WOZ-waarde bepaald. Voordat deze wet landelijk werd ingevoerd in 1997 mochten belastingplichtigen in Nederland zelf de waarde van hun woning bepalen. Omdat dit niet langer praktisch was, is in 1997 besloten om de WOZ in te voeren. Met deze wet werd ook de WOZ-waarde geïntroduceerd. Dit is feitelijk de geschatte marktwaarde van een woning op een peildatum. Jaarlijks ontvangt de bewoner van een woning de WOZ-beschikking van de gemeente met daarop de WOZ-waarde van de woning. De WOZ-waarde kan echter ook te allen tijde worden opgevraagd.

Het bepalen van de WOZ-waarde

Er zijn verschillende factoren van invloed op de WOZ-waarde van uw woning. In het model dat wordt gebruikt om de WOZ-waarde te bepalen wordt gebruik gemaakt van een vergelijkingsmethode en er worden verschillende kenmerken van uw woning meegenomen.

Vergelijkingsmethode

Bij de vergelijkingsmethode worden de verkoopprijzen van andere verkochte woningen in de omgeving met elkaar vergeleken, om zo de waarde van een woning te bepalen. Hoe recent deze andere verkoopprijzen zijn is bijvoorbeeld afhankelijk van de hoeveelheid woningen die de afgelopen tijd in de desbetreffende omgeving zijn verkocht. Mochten er te weinig recente gegevens beschikbaar zijn, dan wordt de waarde opnieuw berekend net als bij een huis in aanbouw.

Kenmerken

Naast het vergelijken van de woning wordt er bij het bepalen van de WOZ-waarde ook gekeken naar de kenmerken van een woning. Deze kenmerken zijn voor elke woning anders maar het zijn altijd kenmerken die waardebepalend zijn zoals:

  • Woningtype
  • Ligging
  • Perceeloppervlakte
  • Inhoud
  • Onderhoud van de woning
  • Dakkapel
  • Et cetera

Om al deze kenmerken te kunnen beoordelen maakt de WOZ-taxateur gebruik van digitale luchtfoto's en informatie die te vinden is op websites van makelaars. In sommige gevallen is het ook nodig dat een taxateur een bezoek moet brengen aan de woning om een betere schatting te maken van de WOZ-waarde.

De WOZ-waarde van een woning in aanbouw bepalen.

Voor woningen in aanbouw geldt een andere methode om de WOZ-waarde te bepalen. Hier wordt de grondwaarde van de grond waarop de woning komt te staan opgeteld bij de geschatte investeringswaarde.

WOZ-waarde van een huurhuis bepalen.

Sinds 1 oktober 2015 kunnen ook bewoners van huurwoningen de WOZ-waarde van deze woning opvragen. De reden hiervoor is dat sinds deze datum de WOZ-waarde een rol speelt bij de hoogte van de maandelijkse huur die een huurder moet betalen.

Wat is het belang van een juiste WOZ-waarde?

Als woningbezitter betaal je belasting aan de hand van de WOZ-waarde. Als je huis dus een te hoge WOZ-waarde krijgt toegekend betaal je als woningbezitter te veel belasting aan de staat. Daarnaast worden hypotheken door de bank aan de hand van de WOZ-waarde verstrekt. Zelfs bij het verstrekken van een tweede hypotheek vraagt de bank meestal alleen om de WOZ-beschikking.

Het Eigenwoningforfait

Het gedeelte van de WOZ-waarde waarover belasting moet worden betaald heet het eigenwoningforfait. Het percentage eigenwoningforfait dat betaald moet worden is afhankelijk van de waarde van de woning. Voor woningen met een waarde tot €12.500 euro is het 0%. Voor woningen met een waarde tussen €75.000 en €1.050.000 loopt het op tot 0,75%. Boven €1.050.000 moet de huizenbezitter €7.875 plus 2,05% van de waarde boven de €1.050.000 betalen.

Deel deze pagina op: