Wat is Nationale Hypotheek Garantie?

Nationale hypotheek garantie (NHG) is een garantie op hypotheken. De NHG is beschikbaar op hypotheken tot een jaarlijks bepaalde kostengrens. De NHG is opgericht door stichting waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Zij vinden dat een woning kopen, behouden én verbeteren voor zo veel mogelijk mensen bereikbaar moet zijn.

Wat is een hypotheek?

Een hypotheek is een lening bij een geldverstrekker met een onroerend goed als onderpand. In de meeste gevallen gaat het hierbij om een huis of bedrijfspand. De persoon die een lening van de bank of hypotheekverstrekker ontvangt, is de hypotheekgever. De bank of hypotheekverstrekker wordt hypotheeknemer genoemd.

Wanneer helpt NHG u?

De bank wilt natuurlijk wel zeker weten dat u de hypotheek kunt betalen. Daarom wordt er een maximale hypotheek berekend op basis van uw inkomen. Het kan door onvoorziene omstandigheden voorkomen dat u uw hypotheek niet meer kunt betalen. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat u arbeidsongeschikt of werkloos raakt, u relatie stopt of uw partner overlijd. In zulke gevallen helpt het WEW u.

Waar helpt NHG u bij?

Samen met uw bank bekijkt het WEW de mogelijkheden om uw hypotheek weer betaalbaar te maken, zodat u in uw woning kunt blijven wonen. Is verkoop de enige optie en blijft er een restschuld over? Dan kan het WEW ook uitkomst bieden door een betalingsregeling met u te treffen. In sommige gevallen kan het WEW zelfs de restschuld kwijtschelden.

Hoe werkt NHG?

NHG verstrekt de borgstelling aan uw geldverstrekker. De borgstelling ziet toe op de betalingsverplichtingen (rente en aflossing) aan uw geldverstrekker. Heeft u een lening met NHG en wordt uw woning met verlies verkocht? Dan kan uw geldverstrekker zich wenden tot NHG voor de betaling van deze restschuld.

NHG restschuld betalen

Betaalt NHG de restschuld aan uw geldverstrekker? Dan ontstaat er voor NHG een wettelijk regresrecht op u. NHG treedt dan ook automatisch in de rechten van uw geldverstrekker. Dat wil zeggen dat u de restschuld moet terugbetalen aan NHG. Doet u dat niet? Dan kan NHG maatregelen nemen om de restschuld terugbetaald te krijgen van u. NHG heeft ervoor gekozen om onder bepaalde voorwaarden af te zien van het wettelijk regresrecht. Dat is de zogenoemde kwijtscheldingsregeling.

Hoe sluit u NHG af?

Een hypotheek met NHG sluit u af via een hypotheekadviseur of bij de bank die u een hypotheek verstrekt.
Wat kost nationale hypotheek garantie
Voor een hypotheek met NHG betaalt u één keer een borgtochtprovisie, ook wel ‘NHG-premie’ genoemd. Deze bedraagt 0,9% van het totale hypotheekbedrag. Deze kosten zijn eenmalig en fiscaal aftrekbaar. Bij een lening met NHG staat het Waarborgfonds Eigen Woning garant voor het door u geleende bedrag. Daardoor rekent de geldverstrekker een lagere rente. De korting op de hypotheekrente kan zelfs oplopen tot meer dan 1 procent. Van dit voordeel blijft u jaarlijks profiteren.

Wanneer komt u in aanmerking voor NHG?

Om in aanmerking te komen voor NHG moet óf de koopsom (exclusief roerende zaken) óf de getaxeerde marktwaarde onder de vastgestelde kostengrens liggen. Deze grens is gekoppeld aan de gemiddelde koopsommen van aangekochte woningen in de maanden juni, juli en augustus van het voorgaande jaar. Naast de kostengrens kunt u bijkomende kosten of verbouwingskosten meefinancieren. Welk bedrag u voor deze kosten kunt lenen hangt af van de koopsom en de waarde van uw woning. Om de kostengrens vast te stellen is de datum waarop de hypotheekovereenkomst definitief tot stand komt leidend.

 Bekijk hier wanneer u in aanmerking komt en aan welke voorwaarden u moet voldoen voor NHG.

Lassoo kan u helpen met uw hypotheek

Met betrekking tot hypotheekadvies en verzekeringen hebben wij enkele partners die u zeer goed van dienst kunnen zijn. Dit zijn erkende, onafhankelijke hypotheekadviseurs met veel ervaring, welke u een optimaal advies kunnen geven.

 

Deel deze pagina op: