Wat is hypotheekrenteaftrek?

Wanneer u een huis koopt en hier een hypotheek op afsluit, sluit u een lening af. De rente die u over deze lening betaald is de hypotheekrente. De hypotheekrenteaftrek heeft invloed op uw belastbaar inkomen. De rente die u betaalt over uw hypotheek kunt u in mindering brengen op uw bruto-inkomen. Hierdoor verlaagt u het belastbaar inkomen. De hypotheekrenteaftrek is door de overheid bedacht om huizenbezit te stimuleren. De overheid is sinds 2014 bezig met het verlagen van de hypotheekrenteaftrek om de inkomensverschillen in Nederland te verkleinen. Elk jaar wordt de hypotheekrenteaftrek verlaagd tot de 37,05% bereikt is. In 2020 is de hypotheekrenteaftrek 46%, voor 2021 is dit 43%.

Wat zijn de voorwaarden van hypotheekrenteaftrek?

Een van de voorwaarden van de hypotheekrenteaftrek is dat alleen het gedeelte van de hypotheek dat gebruikt is bij de aankoop, verbouwing en het onderhoud van de woning mag worden afgetrokken. Ook moet het hier gaan om het hoofdverblijf van de lener. Heb je bijvoorbeeld een hypotheek voor een recreatiewoning dan is deze niet meer aftrekbaar. Het is daarnaast voor een lener maximaal dertig jaar mogelijk om gebruik te maken van de hypotheekrenteaftrek. Mocht de hypotheek later worden verhoogd dan krijgt dat gedeelte ook een aflossingstermijn van dertig jaar. Wanneer u een nieuwe woning koopt heeft u alleen recht op renteaftrek over het volledige bedrag wanneer u de (eventuele) overwaarde van uw oude woning gebruikt voor de financiering. Gebruikt u de overwaarde niet dan vervalt het recht op renteaftrek over het bedrag van de overwaarde.
Voor hypotheken afgesloten na 1 januari 2013 gelden de nieuwe hypotheekregels. Deze houden in dat u alleen hypotheekrente mag aftrekken als de hypotheek binnen 30 jaar afgelost wordt. De hypotheekrenteaftrek geldt door deze regels alleen nog voor een lineaire hypotheek of een annuïteitenhypotheek.
Rekenvoorbeeld:
U heeft dit jaar een huis gekocht en u komt in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. De hypotheek bedraagt €130.000, maandelijks betaald u €461 aan rente en aflossing (bruto maandlasten). Uw inkomen uit werk en woning is €30.000 en u betaald €11.400, oftewel 38%, inkomstenbelasting. In het eerste jaar betaald u €2.171 aan hypotheekrente, de betaalde hypotheekrente mag u van uw inkomen aftrekken.
Om de hypotheekrenteaftrek te berekenen doet u uw inkomen (€30.000) minus de hypotheekrente (€2.171) en over dit bedrag (€27.829) wordt nu de inkomstenbelasting berekend. In dit voorbeeld hoeft u nu nog maar €10.575 (38% van €27.829) inkomstenbelasting te betalen. Door de hypotheekrenteaftrek betaald u, in dit voorbeeld, €825 minder inkomstenbelasting.
Let op dat dit voorbeeld een gesimplificeerde voorbeeldberekening is om te laten zien hoe de hypotheekrenteaftrek werkt. In de echte wereld moet u ook rekening houden met een nadelig effect van het eigenwoningforfait.

Wanneer krijgt u hypotheekrente terug?

U betaalt elke maand inkomstenbelasting. Dit bedrag is slechts een schatting en houdt geen rekening met uw persoonlijke situatie. Deze persoonlijke situatie moet u zelf schetsen aan de hand van de jaarlijkse belastingaangifte. Als u uw belastingaangifte heeft ingevuld en deze is gecontroleerd door de belastingdienst krijgt u eventueel geld terug door de hypotheekrenteaftrek.
U kunt er ook voor kiezen om de hypotheekrenteaftrek maandelijks uit te laten betalen. U krijgt dan vanzelfsprekend een twaalfde deel van het jaarlijkse bedrag dat u zou ontvangen. Als dit uw voorkeur heeft kunt u een voorlopige teruggaaf aanvragen bij de belastingdienst.

 

Deel deze pagina op: