Wanneer komt u in aanmerking voor NHG

Als u een nieuwe hypotheek afsluit komt u misschien in aanmerking voor NHG. Nationale hypotheek garantie is niet verplicht om af te sluiten maar in veel gevallen is het zeer aantrekkelijk om dit wel te doen.

U gaat een nieuwe woning kopen

Om in aanmerking te komen voor NHG moet óf de koopsom (exclusief roerende zaken) óf de getaxeerde marktwaarde onder de vastgestelde kostengrens liggen. Deze grens is gekoppeld aan de gemiddelde koopsommen van aangekochte woningen in de maanden juni, juli en augustus van het voorgaande jaar. Naast de kostengrens kunt u bijkomende kosten of verbouwingskosten meefinancieren. Welk bedrag u voor deze kosten kunt lenen hangt af van de koopsom en de waarde van uw woning. Om de kostengrens vast te stellen is de datum waarop de hypotheekovereenkomst definitief tot stand komt leidend.

Hypotheek loopt vanaf 2020
Loopt uw hypotheek vanaf 2020 dan mag het aankoopbedrag van uw woning maximaal €310.000 bedragen. Voor woningen met energiebesparende voorzieningen is de kostengrens 6% hoger, namelijk €328.600.

Hypotheek loopt vanaf 2021
Heeft u een woning in 2020 gekocht maar komt u hypotheek pas op of na 1 januari 2021 definitief rond? Dan kunt u gebruik maken van de kostengrens voor 2021. Deze is vastgesteld op €325.000. Voor woningen waarbij energiebesparende voorzieningen worden getroffen is de kostengrens 6% hoger, namelijk €344.500.

U gaat verbouwen

Als u gaat verbouwen kunt u de kosten van de verbouwing meefinancieren in een lening met NHG. Of het nu gaat om de renovatie van een bestaande woning of meerwerk bij een nieuwbouwwoning. Dit wordt bij NHG kwaliteitsverbetering genoemd.

Wat wordt er verstaan onder kwaliteitsverbetering

Onder kwaliteitsverbetering worden alle werkzaamheden verstaan die bijdragen aan een verbeterde staat van de woning. Uitbreiding van uw woning valt hier ook onder. Het opknappen van uw tuin, het verhelpen van bodemverontreiniging of het aanbrengen van een extra verdieping valt ook onder kwaliteitsverbetering. De hypotheekadviseur van Lassoo weten precies wat er onder kwaliteitsverbetering wordt verstaan. Neem voor advies vrijblijvend contact op.

Aanvullende lening op bestaande lening met NHG

Heeft u al NHG op uw bestaande lening? Dan kunt u voor de kwaliteitsverbetering een aanvullende lening afsluiten. Voor de bestaande lening heeft u al premie betaald. Daarom hoeft u alleen nog premie te betalen voor de aanvullende lening. Het is natuurlijk toegestaan om een geheel nieuwe lening af te sluiten, maar dan betaalt u opnieuw de NHG-premie over het gedeelte waar u al NHG voor hebt. Is de woning al in uw eigendom? En sluit u de lening in het geheel opnieuw af vanwege de kwaliteitsverbetering? Dan mag het totale bedrag van de bestaande lening plus de nieuwe lening voor kwaliteitsverbetering, inclusief bijkomende kosten, niet hoger zijn dan de NHG kostengrens.

Nog geen NHG op uw bestaande lening?

Heeft u nog geen NHG op uw bestaande regeling? Dan kunt u kiezen uit twee opties. Zo kunt u een aanvullende lening afsluiten. Deze optie wordt vaak gekozen als de condities van de bestaande lening, zoals bijvoorbeeld het rentepercentage, moeten blijven bestaan. U betaalt de NHG-premie over de totaalsom van de bestaande en de aanvullende lening. U kunt ook kiezen om een geheel nieuwe lening af te sluiten. Ook hierbij betaalt u premie over de geheel nieuwe lening.
Hiervoor geldt wel dat de totale lening niet meer mag bedragen dan 100% van de waarde van de woning na verbouwing. Worden ook energiebesparende voorzieningen meegefinancierd? Dan mogen de kosten hiervan worden meegefinancierd tot maximaal 106% van de waarde van de woning.

U gaat uw Hypotheek oversluiten

Als u uw hypotheek oversluit, dan zet u deze in zijn geheel over naar een andere geldverstrekker. Oversluiten kan wanneer de rentevaste periode van uw hypotheek afloopt of tussentijds, hiervoor krijgt u wel vaak een oversluitboete. Oversluiten naar een hypotheek met NHG is vaak aantrekkelijk door de lagere rente. Om in aanmerking te komen voor een hypotheek met NHG moet u iets doen om de woning te verbeteren. Als bewijs daarvoor moet u een nieuw taxatierapport laten maken.

 

Hypotheek oversluiten vanaf 2020

Vanaf 1 januari 2020 kan u een hypotheek zonder NHG niet altijd meer oversluiten naar één met NHG. Bij het oversluiten van uw hypotheek wordt vanaf 2020 alleen gekeken naar de marktwaarde van de woning (na verbouwing). Om in aanmerking te komen voor NHG mag deze niet hoger zijn dan de vastgestelde kostengrens. De wijziging kan een nadeel zijn vanwege de rentekorting die doorgaans wordt verstrekt op een NHG-hypotheek.

Deel deze pagina op: