Verzekering voor uw huis

Als u een huis wilt kopen, is het belangrijk deze te verzekeren. Een opstalverzekering, inboedelverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering zijn enkele van deze voorbeelden.

Verschillende soorten verzekeringen voor uw huis

Er zijn verschillende soorten verzekeringen welke handig zijn om af te sluiten wanneer u een eigen huis koopt. Er zijn verzekeringen welke u beschermen tegen het risico van bijvoorbeeld werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Ook zijn er verzekeringen welke u beschermen tegen schade die u bij anderen veroorzaakt. Daarnaast zijn er verzekeringen welke uw huis en inboedel verzekert tegen schade door brand, storm en inbraak. In veel gevallen is het bij het afsluiten van een hypotheek verplicht bepaalde verzekeringen af te sluiten om zodoende goed verzekerd te zijn tegen eventuele schade aan de woning. Met betrekking tot verzekeringen hebben wij enkele partners die u goed van dienst kunnen zijn bij het kiezen van de juiste verzekering(en).

Aansprakelijkheidsverzekering

Veroorzaakt u, uw kind of uw huisdier schade aan spullen van anderen? Dan wordt u daar aansprakelijk voor gesteld. Schadeclaims kunnen zeer uiteenlopend zijn, zeker als er sprake is van letsel kunnen schadeclaims heel hoog worden. De premie is afhankelijk van het verzekerde bedrag en het eventueel gekozen eigen risico. Onder andere schade door opzet, tenzij veroorzaakt door een kind wat jonger is dan 14 jaar, wordt niet gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering.

Er zijn verzekeringen op basis van aansprakelijkheid af te sluiten voor alleenstaanden en gezinnen. Wanneer je een aansprakelijkheidsverzekering afsluit voor uw gezin zijn daarin uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner meeverzekerd. Daarnaast zijn ook minderjarige kinderen, meerjarige kinderen welke ongehuwd en inwonend zijn of voor studie uitwonend zijn en logés onder bepaalde voorwaarden meeverzekerd.

Overlijdensverzekering

Als je een hypotheek af wilt sluiten voor de aankoop van uw nieuwe huis, is een overlijdensrisicoverzekering in veel gevallen noodzakelijk. Alleen als u een hypotheek met NHG (Nationale Hypotheek Garantie) afsluit, is het afsluiten van een overlijdensverzekering niet wettelijk verplicht. Veel geldverstrekkers hanteren deze eis echter nog wel.

Woonlastenverzekering

Een woonlastenverzekering keert uit wanneer u werkloos of arbeidsongeschikt raakt. Deze verzekering zorgt ervoor dat u uw maandelijkse hypotheeklasten tijdelijk kunt betalen. De overheid heeft hier ook vangnetten voor als de arbeidsongeschiktheidswet (WIA) of de werkloosheidswet (WW). Wanneer deze dekkingen niet voldoende zijn om uw hypotheeklasten te betalen is het aan te raden een woonlastenverzekering af te sluiten.

Opstalverzekering

Als u een opstalverzekering afsluit is uw woning verzekerd tegen schade door brand, storm of inbraak. Wanneer u een hypotheek af wilt sluiten om uw huis te kopen is een opstalverzekering verplicht. De ingang van de opstalverzekering vindt plaats op de dag dat uw woning wordt opgeleverd.

Wat valt er binnen mijn opstalverzekering?

Uw woning en alle onroerende goederen welke bij de woning horen vallen binnen deze opstalverzekering. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan schuttingen, leidingen, sanitair en zonnepanelen.

Ook bij de opstalverzekering zijn er bepaalde uitsluitingen. Zo keert een opstalverzekering niet uit bij schade veroorzaakt door bijvoorbeeld een aardbeving of een overstroming.

Inboedelverzekering

Naast de opstalverzekering kunt u een inboedelverzekering afsluiten. Tot uw inboedel behoren alle roerende zaken in uw huis.

Wat valt er binnen mijn inboedelverzekering?

Voor de dekking van een inboedelverzekering geldt hetzelfde als voor de dekking van de opstalverzekering. U bent verzekerd tegen schade door brand, storm of inbraak. Ook bij de inboedelverzekering is schade door bijvoorbeeld een aardbeving of overstroming uitgesloten.

Er zijn verschillende soorten inboedelverzekeringen. U kunt kiezen uit een Brand- en inbraakverzekering, Uitgebreide Gevaren Verzekering (UGV), Extra Uitgebreide Gevaren Verzekering (UGV+) en een All-risk verzekering. Deze verzekering komt meestal met een eigen risico.

Korting op uw inboedelverzekering

De meeste verzekeringsmaatschappijen geven korting op de premie van uw inboedelverzekering wanneer u de woning goed beveiligd heeft.

Deel deze pagina op: