Verzekering voor uw huis

Als u een huis gekocht hebt, is het belangrijk om uzelf, en uw huis goed te verzekeren. Er zijn verschillende soorten verzekeringen die handig zijn om af te sluiten wanneer u een huis gekocht heeft. Er zijn verzekeringen die u beschermen tegen het risico van bijvoorbeeld werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Ook zijn er verzekeringen die u beschermen tegen schade die u bij anderen veroorzaakt. Daarnaast zijn er verzekeringen die uw huis en inboedel verzekeren tegen schade door brand, storm en inbraak. In veel gevallen is het bij het afsluiten van een hypotheek verplicht om bepaalde verzekeringen af te sluiten. Zodat u goed verzekerd bent tegen eventuele schade aan de woning. De meest voorkomende verzekeringen voor u en uw huis zijn:

  • Aansprakelijkheidsverzekering
  • Overlijdensrisicoverzekering
  • Woonlastenverzekering
  • Opstalverzekering
  • Inboedelverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Veroorzaakt u, uw kind of uw huisdier schade aan spullen van anderen? Dan wordt u daar aansprakelijk voor gesteld. Schadeclaims kunnen zeer uiteenlopend zijn, zeker als er sprake is van letsel kunnen schadeclaims heel hoog worden. De premie is afhankelijk van het verzekerde bedrag en het eventueel gekozen eigen risico. Onder andere schade door opzet, tenzij veroorzaakt door een kind wat jonger is dan 14 jaar, wordt niet gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering.

Er zijn verzekeringen op basis van aansprakelijkheid af te sluiten voor alleenstaanden en gezinnen. Wanneer je een aansprakelijkheidsverzekering afsluit voor uw gezin zijn daarin uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner meeverzekerd. Daarnaast zijn ook minderjarige kinderen, meerjarige kinderen welke ongehuwd en inwonend zijn of voor studie uitwonend zijn en logés onder bepaalde voorwaarden meeverzekerd.

Overlijdensrisicoverzekering (ORV)

Een overlijdensrisicoverzekering zorgt ervoor dat uw nabestaanden (partner en eventuele kinderen) financieel verzorgd achterblijven na uw overlijden. U verzekert een bepaald bedrag voor een bepaalde periode. Over dit bedrag betaalt u een maandelijkse premie. Het verzekerde bedrag wordt uitgekeerd als u overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering.

Als u een hypotheek af wilt sluiten voor de aankoop van uw nieuwe huis, is een overlijdensrisicoverzekering in veel gevallen noodzakelijk. Tot 2018 was een overlijdensrisicoverzekering verplicht bij het afsluiten van een hypotheek met NHG. Vanaf 2020 is een orv ook niet meer verplicht voor bestaande hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie. Toch is bij veel geldverstrekkers het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering verplicht.

Woonlastenverzekering

De woonlastenverzekering wordt naast een hypothecaire lening afgesloten om betaling van (een deel van) de maandlasten bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid zeker te stellen. Een woonlastenverzekering keert uit wanneer u werkloos of arbeidsongeschikt raakt. Deze verzekering zorgt ervoor dat u uw maandelijkse hypotheeklasten tijdelijk kunt betalen. De overheid heeft hier ook vangnetten voor als de arbeidsongeschiktheidswet (WIA) of de werkloosheidswet (WW). Wanneer deze dekkingen niet voldoende zijn om uw hypotheeklasten te betalen is het aan te raden een woonlastenverzekering af te sluiten.

Opstalverzekering

Als u een opstalverzekering afsluit is uw woning verzekerd tegen schade door brand, storm of inbraak. Wanneer u een hypotheek af wilt sluiten om uw huis te kopen is een opstalverzekering verplicht. De ingang van de opstalverzekering vindt plaats op de dag dat uw woning wordt opgeleverd.

Binnen een opstalverzekering vallen alle onroerende goederen die bij de woning horen. Dit zijn bijvoorbeeld de schuttingen, de leidingen, het sanitair en de zonnepanelen. Ook bij de opstalverzekering zijn er bepaalde uitsluitingen. Zo keert een opstalverzekering niet uit bij schade veroorzaakt door bijvoorbeeld een aardbeving of een overstroming.

Inboedelverzekering

Naast de opstalverzekering kunt u een inboedelverzekering afsluiten. Binnen de inboedelverzekering vallen alle roerende zaken in uw huis. Dit zijn bijvoorbeeld de meubels en elektrische apparaten.

Voor de dekking van een inboedelverzekering geldt hetzelfde als voor de dekking van de opstalverzekering. U bent verzekerd tegen schade door brand, storm of inbraak. Ook bij de inboedelverzekering is schade door bijvoorbeeld een aardbeving of overstroming uitgesloten.

Er zijn verschillende soorten inboedelverzekeringen. U kunt kiezen uit een Brand- en inbraakverzekering, Uitgebreide Gevaren Verzekering (UGV), Extra Uitgebreide Gevaren Verzekering (UGV+) en een All-risk verzekering. Deze verzekering komt meestal met een eigen risico.

Als u een huis wilt kopen, is het belangrijk deze te verzekeren. Een opstalverzekering, inboedelverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering zijn enkele van deze voorbeelden.

Korting op uw inboedelverzekering

De meeste verzekeringsmaatschappijen geven korting op de premie van uw inboedelverzekering wanneer u de woning goed beveiligd heeft.

Deel deze pagina op: