Maximale hypotheek berekenen

Er wordt naar een aantal zaken gekeken bij het berekenen van de maximale hoogte van uw hypotheek.

  • Inkomen: De hoogte van uw inkomen is één van de belangrijkste factoren bij het bepalen van uw maximale hypotheek. Des te hoger uw bruto jaarsalaris is, des te meer kunt u waarschijnlijk lenen. Niet uw gehele bruto jaarsalaris wordt meegenomen, zo worden provisies en incidenteel overwerk buiten beschouwing gelaten. Uw vakantiegeld en 13e maand mag u dan wel weer wél meerekenen.
  • Dienstverband: Ook is het voor de hypotheekverstrekker belangrijk te weten hoe uw dienstverband in elkaar steekt alvorens u geld kunt lenen. Heeft u een vaste baan in loondienst, of bent u ZZP’er? Wanneer u ZZP’er bent gelden er voor u andere regels. Dan kijkt de hypotheekverstrekker namelijk ook naar de mate van aansprakelijkheid die u heeft en wordt er gekeken naar de verwachte financiële toekomst. Het kan natuurlijk ook zijn dat u in loondienst bent met een contract voor bepaalde tijd, in dat geval heeft de hypotheekverstrekker een werkgeversverklaring van u nodig, waarin uw werkgever verklaart dat hij/zij voornemens is u vast in dienst te nemen.
  • Uitgaven: Naast inkomen en dienstverband zijn ook uw uitgaven van belang bij het berekenen van uw maximale hypotheek. Voordat u geld kunt lenen bij een hypotheekverstrekker wordt in kaart gebracht hoe hoog uw maandelijkse lasten zijn. Leningen of schulden die open staan hebben een drukkend effect op uw maximale hypotheek. Dit kunnen hele uiteenlopende leningen of schulden zijn. Denkt u bijvoorbeeld aan een studieschuld, een persoonlijke lening of een creditcardlimiet.
  • Toetsinkomen: Een combinatie van uw inkomsten en uitgaven wordt uw toetsinkomen genoemd. Uw toetsinkomen is het inkomen op basis waarvan uw maximale hypotheek wordt berekend. Heeft u veel financiële verplichtingen? Dan kunt u minder geld lenen bij de hypotheekverstrekker.
  • Waarde van de woning: Ook kijkt de hypotheekverstrekker naar de waarde van het huis wat u wilt kopen. Het kan voorkomen dat een hypotheekverstrekker u een hogere hypotheek aanbiedt wanneer u deze gebruikt voor energiebesparende middelen.

Deel deze pagina op: