Wat is de leegstandwet?

De leegstandwet uitgelegd


De Leegstandwet is een Nederlandse wetgeving om ongewenste leegstand van woningen en gebouwen tegen te gaan. De wet is van toepassing op woningen die bestemd zijn voor de sloop, grondige renovatie, verkoop of bij het tijdelijk verhuren.

Er zijn verschillende situaties waarbij de wet interessant is voor u als huiseigenaar. Het biedt de mogelijkheid om uw leegstaande woning tijdelijk te verhuren. De huurder heeft hierbij minder bescherming (door de wet) dan bij reguliere huur.

Voor wie is de leegstandwet interessant?


Er zijn verschillende situaties waarbij de leegstandwet interessant kan zijn. We zetten de drie meest voorkomende redenen onder elkaar.

Bij verhuisplannen
U staat op het punt om te verhuizen naar uw droomwoning. Er is alleen één probleem. De woning waar u nu in woont, is nog niet verkocht. In de tijd dat u verhuist staat deze woning leeg. Dat betekent ook dat u dubbele lasten betaalt. Daarom is de leegstandwet interessant. Dit maakt het mogelijk om uw oude woning tijdelijk te verhuren. Een goede manier voor het genereren van extra inkomsten en tegelijkertijd de waarde van de woning te behouden.

Bij renovatie of herontwikkeling
Uw woning is bestemd voor renovatie of herontwikkeling. Wanneer u hier zelf niet woont of hier later gaat woning, kunt u er met de leegstandwet voor kiezen om deze te verhuren. Zo blijft het bewoond en verkleint u de kans dat uw woning verwaarloost.

Bij een verandering in de gezinssituatie
In sommige situaties leidt een verandering in de gezinssituatie tot leegstand van een woning. Een voorbeeld is bij een scheiding of bij het plotseling overlijden van een familielid. Hierbij kan de woning voor een periode leegstaan, terwijl u in de tussentijd het een en ander probeert te regelen. Ook hierbij kunt u overwegen om gebruik te maken van de leegstandwet om de financiële lasten te verlichten.


Aan welke voorwaarden moet u voldoen?


U krijgt niet zomaar een vergunning om te verhuren via de leegstandwet. Hiervoor moet u aan een aantal eisen voldoen.

  • Uw woning moet te koop staan.
  • U staat niet meer ingeschreven op het adres van de te verhuren woning.
  • De te verhuren woning is leeg.

Het is wel mogelijk om een leegstandwet vergunning aan te vragen terwijl u hier nog woont. Zorg ervoor dat u de verhuisdatum doorgeeft. Stel een tijdelijk huurcontract op basis van de leegstandwet op. Hierin moet u vermelden:

  • Dat het tijdelijk huurcontract tijdelijk wordt aangegaan voor minimaal zes maanden.
  • Een opzegtermijn voor de tijdelijke huurder van minimaal één maand.
  • De verhuurder moet een opzegtermijn van minimaal 3 maanden in acht nemen.

We adviseren om het tijdelijk huurcontract op te laten stellen door een makelaar. Zo bent u ervan verzekerd dat deze juridisch klopt en u niet voor verrassingen komt te staan.


Vergunning aanvragen en kosten


Om gebruik te maken van de leegstandwet moet u een vergunning aanvragen. Deze vraagt u aan in de gemeente waar de woning staat. De gemeente beoordeelt de aannemelijkheid van leegstand en de noodzaak van tijdelijk verhuur.

Het is belangrijk om te weten dat u hiervoor moet betalen. Een vergunning voor tijdelijk verhuur op grond van de leegstandwet kost € 156,90 (2023). Daarbovenop komen nog kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag.


Duur van leegstandwet


Na het in ontvangst nemen van de vergunning kunt u deze 5 jaar gebruiken. Houd er rekening mee dat uw woning voor heel deze periode in de verkoop moet staan. Zijn de 5 jaar verstreken en heeft u nog geen koper gevonden? Dan is het niet meer mogelijk om de vergunning voor tijdelijk verhuur nog een keer aan te vragen. Het is wel mogelijk om deze voor een andere woning aan te vragen. Er worden maximaal twee vergunningen per persoon gegeven.


De leegstandwet biedt huiseigenaren de mogelijkheid om hun leegstaande woning (die in de verkoop staat) tijdelijk te verhuren. Het doel van de wet is om leegstand te voorkomen. Tegelijk verlicht het voor u de financiële lasten. Zorg dat u op de hoogte bent van de vereisten en procedures. Lassoo Makelaars en Taxateurs staan voor u klaar om u te adviseren over uw situatie en bij het opstellen van een tijdelijke huurovereenkomst.

[Neem vrijblijvend contact op]

Andere blogs

Deel deze pagina op: