Veranderingen NHG 2021

NHG (Nationale hypotheek garantie) is een garantie op hypotheken tot een jaarlijks bepaalde kostengrens. Elk jaar in september wordt de kostengrens bekend gemaakt. De grens werd de afgelopen jaren bepaald aan de hand van de gemiddelde koopsom van huizen in juni, juli en augustus, zoals die door het Kadaster gepubliceerd zijn. Sinds dit jaar is er echter een nieuwe kostengrens methodiek ontwikkeld.

Nieuwe kostengrens methodiek

De afgelopen maanden heeft NHG samen met vertegenwoordigers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Financiën een nieuwe NHG-kostengrens methodiek ontwikkeld. Deze methodiek is gebaseerd op de gemiddelde koopsom van huizen over de afgelopen 39 maanden, vermeerderd met een correctiefactor. Door de correctiefactor sluit de prijs meer aan op de gemiddelde huizenprijs is het betreffende jaar. Door deze methode zal de kostengrens zich gelijkmatiger ontwikkelen dan voorheen en meer bijdragen aan een stabielere woningmarkt.

Kostengrens NHG 2021

De NHG-kostengrens stijgt per 1 januari 2021 naar €325.000. Voor woningen met energiebesparende voorzieningen is de kostengrens 6% hoger, namelijk €344.500.

De kostengrens stijgt dus met €15.000 ten opzichte van 2020. Voor woningen met energiebesparende voorzieningen stijgt de kostengrens met €15.900 t.o.v. 2020.

NHG-premie 2021

De NHG-premie die woningkopers moeten betalen voor het afsluiten van NHG blijft (net als in 2020) 0,7% van de hoogte van de hypotheek. De NHG streeft er naar om dit percentage de komende jaren vast te houden.

Overige veranderingen NHG 2021

Naast de nieuwe kostengrens en de nieuwe kostengrens methodiek zijn er nog een aantal andere veranderingen, namelijk:

  • Vanaf 2021 komt het maximum van twee hypothecaire inschrijvingen voor hypotheken met NHG te vervallen.
  • Het oversluiten van een niet-NHG naar NHG wordt aangescherpt. Er wordt per klant gekeken naar de situatie. In sommige gevallen wordt naar NHG alleen overgesloten om van de lagere rente te kunnen profiteren.
  • Een klant die de hypotheek met NHG over wil sluiten naar een andere geldverstrekker heeft op dit moment meer mogelijkheden dan een klant die de hypotheek met NHG bij de huidige geldverstrekker aan wil laten passen. Vanaf 2021 zijn deze mogelijkheden gelijk.
  • Het is nu niet altijd mogelijk om verschillende financieringsdoelen tegelijkertijd met NHG te financieren. Vanaf 2021 wordt het mogelijk om bijvoorbeeld een verbouwing en het oversluiten van een SVn Starterslening in één proces te financieren.
  • Het model van de werkgeversverklaring wordt aangepast. Het nieuwe model is al vanaf oktober 2020 te gebruiken,.
  • Vanaf januari 2021 staat NHG voor de tijdelijk tekort periode de werkelijke lastentoets toe. Dit is voor de situatie waarin bij twee aanvragers een tijdelijk financieringstekort ontstaat als de oudste aanvrager de AOW-leeftijd bereikt en de jongste aanvrager nog niet. Hiermee wordt de toegang tot financiering voor deze groep verruimd.

Wijzigingen onder voorbehoud van de definitieve Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet.

  • Vanaf 2021 kunt u bij een hypotheekaanvraag met meerdere aanvragers meer lenen. Het financieringslastpercentage van het laagste toetsinkomen wordt verhoogd naar 90% (dit was voorheen 80%). 
  •  De wegingsfactor voor studieleningen wordt gebaseerd op het rentepercentage en de looptijd van de studielening.

Deel deze pagina op: