Bezwaar maken tegen de WOZ waarde van uw woning

Bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ waarde? Dan is het mogelijk om hier bezwaar tegen te maken. Een (te) hoge WOZ waarde leidt tot hogere belastingen en dus meer kosten. U kunt binnen een periode van zes weken na ontvangst van de WOZ beschikking, uw bezwaar indienen. Na deze 6 weken is bezwaar maken niet meer mogelijk en staat de WOZ waarde vast.

Nadelen van een te hoge WOZ waarde

Indien u vermoedt dat de WOZ waarde te hoog is, kan het in uw voordeel zijn om bezwaar te maken. Het voornaamste nadelige effect van een te hoge WOZ waarde is het feit dat u meer belasting moet betalen. Zo betaalt u als woningeigenaar onroerendezaakbelasting (OZB), dit is 

een bepaald percentage van de WOZ waarde. Ook de waterschapsbelasting, vermogensbelasting, roerende ruimtebelasting en inkomstenbelasting zijn allemaal afhankelijk van de WOZ waarde. Een te hoge WOZ waarde resulteert dus in het betalen van meer belasting. Dit kan oplopen van tientallen tot honderden euro’s per jaar. 

Erft u een woning, dan kan een te hoge WOZ waarde ook leiden tot het betalen van meer erfbelasting. Dit kan zelfs oplopen tot duizenden euro’s. Het kan dus financieel voordelig zijn om bezwaar te maken tegen een te hoge WOZ waarde. 

Voordelen van een hoge WOZ waarde

Er kleven niet alleen nadelen aan een te hoge WOZ waarde. Als de WOZ waarde is gestegen, is de verkoopopbrengst vaak hoger. Dit kan dus vooral voordelig zijn als u van plan bent uw huis te gaan verkopen. Let wel op dat de WOZ waarde niet identiek is aan de marktwaarde, aangezien de WOZ waarde een jaar achter loopt.

Heeft u een woning in uw bezit zonder Nationale Hypotheek garantie? Dan kan een hoge WOZ waarde resulteren in een lagere hypotheekrente. In dit geval betaalt u namelijk vaak een renteopslag, die bepaald wordt op basis van de marktwaarde en de risicoklasse waarin uw hypotheek valt. Bij stijging van de WOZ waarde is het mogelijk dat u in een lagere risicoklasse valt, waar een lagere hypotheekrente bij komt kijken. 

Zelf bezwaar maken

Wegen de nadelen van een te hoge WOZ waarde zwaarder dan de voordelen, is het een optie om zelf bezwaar te maken. Onderstaand een overzicht van de stappen die nodig zijn om zelf bezwaar te maken.

Onderbouw waarom dat de WOZ waarde onjuist is

Een niet kloppende WOZ waarde heeft zoals eerder genoemd een aantal grote nadelen. De genoemde financiële nadelen zijn echter geen geldige redenen voor uw bezwaar. Overlast, gebreken aan de woning of verlaagde marktwaardes van huizen in uw omgeving zijn wel goede argumenten om uw WOZ waarde opnieuw in te zien. 

Geen idee waar u moet beginnen? Maak dan gebruik van onze voorbeeldbrief.

U kunt daarnaast ook een taxatieverslag als bewijs aanleveren. Een taxatieverslag wordt over het algemeen als sterk bewijs ervaren, en verhoogt de kans op verlaging van uw WOZ waarde. Uiteraard helpen wij u graag met het taxeren van uw woning.

Dien uw bezwaar binnen zes weken in

Het is belangrijk om uw bezwaar binnen zes weken na ontvangst van de WOZ beschikking, in te dienen. Na de periode van zes weken komt uw recht om bezwaar te maken, te vervallen. 

Mocht u het niet redden om uw bezwaar binnen zes weken te maken, is het mogelijk om een pro-forma bezwaarschrift in te dienen. Dit is een brief waarin u aangeeft meer tijd nodig te hebben voor het aanleveren van de onderbouwing. De gemeente zal u laten weten of, en hoeveel, extra tijd u krijgt voor de onderbouwing.

Wacht de uitspraak van de gemeente af

Zodra u bezwaar heeft gemaakt, is het afwachten op een uitspraak van de gemeente. De gemeente is verplicht een beslissing te nemen, in hetzelfde kalenderjaar waarin u het bezwaar heeft ingediend. 

Er geldt echter een uitzondering op deze regel. Indien u het bezwaar in de laatste 6 weken van het kalenderjaar heeft ingediend, dan moet de gemeente binnen zes weken een beslissing nemen. De gemeente is gerechtigd om dit termijn met maximaal zes weken te verlengen.

Niet eens met de uitspraak?

Zodra de gemeente uitspraak heeft gedaan, en u het hier niet mee eens bent, kunt u in beroep gaan bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. Mocht u het ook niet eens zijn met de uitspraak van de rechtbank is het mogelijk om een hoger beroep te gaan. Houdt er in dit geval wel rekening mee dat u griffierechten moet betalen.

Informatie om (hoger) in beroep te gaan, vindt u terug in de uitspraak van de gemeente (of rechtbank) op uw bezwaar.

Informeel bezwaar maken

Het is steeds vaker mogelijk om informeel bezwaar te maken bij de gemeente. Dit is per gemeente afhankelijk. Zij zijn niet verplicht om een informele procedure te gebruiken. 

Mocht u informeel bezwaar willen maken, is het mogelijk om samen met een taxateur de vastgestelde WOZ waarde nog eens onder de loep te nemen. Het voordeel hiervan is dat dit veel administratief werk bespaart. Wij helpen u graag met het taxeren van uw huis.

Uw WOZ waarde verlagen? Laat uw huis taxeren om uw bezwaar te onderbouwen.

Deel deze pagina op: