Hypotheek

Als u een huis wilt kopen, moet u in de meeste gevallen geld lenen bij een bank of hypotheekverstrekker. Aangezien een hypothecaire lening over veel geld gaat, zitten er aan zo’n lening veel regels en vereisten.

Wat is een hypotheek?

Een hypotheek is een lening bij een geldverstrekker met een onroerend goed als onderpand. In de meeste gevallen gaat het hierbij om een huis of bedrijfspand. De persoon die een lening van de bank of hypotheekverstrekker ontvangt, is de hypotheekgever. De bank of hypotheekverstrekker wordt hypotheeknemer genoemd.

Hoe bereken ik mijn maximale hypotheek?

Er wordt naar een aantal zaken gekeken bij het berekenen van de maximale hoogte van uw hypotheek.

  • Inkomen: De hoogte van uw inkomen is één van de belangrijkste factoren bij het bepalen van uw maximale hypotheek. Des te hoger uw bruto jaarsalaris is, des te meer kunt u waarschijnlijk lenen. Niet uw gehele bruto jaarsalaris wordt meegenomen, zo worden provisies en incidenteel overwerk buiten beschouwing gelaten. Uw vakantiegeld en 13e maand mag u dan wel weer wél meerekenen.
  • Dienstverband: Ook is het voor de hypotheekverstrekker belangrijk te weten hoe uw dienstverband in elkaar steekt alvorens u geld kunt lenen. Heeft u een vaste baan in loondienst, of bent u ZZP’er? Wanneer u ZZP’er bent gelden er voor u andere regels. Dan kijkt de hypotheekverstrekker namelijk ook naar de mate van aansprakelijkheid die u heeft en wordt er gekeken naar de verwachte financiële toekomst. Het kan natuurlijk ook zijn dat u in loondienst bent met een contract voor bepaalde tijd, in dat geval heeft de hypotheekverstrekker een werkgeversverklaring van u nodig, waarin uw werkgever verklaart dat hij/zij voornemens is u vast in dienst te nemen.
  • Uitgaven: Naast inkomen en dienstverband zijn ook uw uitgaven van belang bij het berekenen van uw maximale hypotheek. Voordat u geld kunt lenen bij een hypotheekverstrekker wordt in kaart gebracht hoe hoog uw maandelijkse lasten zijn. Leningen of schulden die open staan hebben een drukkend effect op uw maximale hypotheek. Dit kunnen hele uiteenlopende leningen of schulden zijn. Denkt u bijvoorbeeld aan een studieschuld, een persoonlijke lening of een creditcardlimiet.
  • Een combinatie van uw inkomsten en uitgaven wordt uw toetsinkomen genoemd. Uw toetsinkomen is het inkomen op basis waarvan uw maximale hypotheek wordt berekend. Heeft u veel financiële verplichtingen? Dan kunt u minder geld lenen bij de hypotheekverstrekker.

Een combinatie van uw inkomsten en uitgaven wordt uw toetsinkomen genoemd. Uw toetsinkomen is het inkomen op basis waarvan uw maximale hypotheek wordt berekend. Heeft u veel financiële verplichtingen? Dan kunt u minder geld lenen bij de hypotheekverstrekker.

Ook kijkt de hypotheekverstrekker naar de waarde van het huis wat u wilt kopen. Het kan voorkomen dat een hypotheekverstrekker u een hogere hypotheek aanbiedt wanneer u deze gebruikt voor energiebesparende middelen.

Hypotheekrente

Wanneer u op zoek gaat naar een hypothecaire lening neemt u daarbij ook de hypotheekrente in overweging. Een lage hypotheekrente betekent lagere maandelijkse lasten, en dat is natuurlijk positief. De hypotheekverstrekker bepaalt de hypotheekrente die hij/zij u aanbiedt. Daarbij houden ze rekening met een aantal factoren:

  • Rentevaste periode: Een rentevaste periode is een periode waarin de rente gelijk blijft. In deze periode kan de rente dus niet wijzigen. Het is aan de hypotheekgever om deze periode te bepalen.
  • Waarde van de woning: Naar mate het risico van de hypotheekverstrekker groeit, zal de hypotheekrente mee stijgen.
  • Kosten die zij zelf maken: De hypotheekverstrekker gebruikt het spaargeld van hun klanten om uw hypotheek te betalen. Als dit bedrag niet voldoende is, moet de bank de rest van het geld lenen. De bank leent dus zelf ook geld en dient daar rente over te betalen. Denk daarnaast ook aan personeelskosten en dergelijke.

Met betrekking tot hypotheekadvies en verzekeringen hebben wij enkele partners die u zeer goed van dienst kunnen zijn.

Dit zijn erkende, onafhankelijke hypotheekadviseurs met veel ervaring, welke u een optimaal advies kunnen geven.

Ook kunt u hier terecht voor al uw verzekeringszaken.

Deel deze pagina op: